Krishi Samagri Company Ltd. Solved Question Paper (Computer) -2074

I'm trying to Solve Question Paper of Computer Operator of Krishi Samagri Sansthan Lock Sewa Aaayog Krishi Samagri Company Ltd. Assistant 5th Level Computer Operator Competitive Written Exam Exam Held on 2074|09|26 KEY: Time: 45 min Full Marks: 50 Multiple Choice 50...
Read more

Solved question paper (Computer Operator) of Rastriya Beema Sansthan

I'm trying to Solve Question Paper of Computer Operator of Rastriya Beema Sansthan 2074. Lock Sewa Aaayog Rastriya Beema Assistant 4th Level Computer Operator Competitive Written Exam Exam Held on 2074|09|22 KEY: Time: 45 min Full Marks: 50 Multiple Choice 50 x...
Read more

Solved Questions Sushil Koirala Memorial Cancer Hospital – Computer Operator –...

I'm trying to Solve Question Paper of Computer Operator for Sushil Koirala Memorial Cancer Hospital 2074. You can also send me scanned question paper of your recent computer exam at gsubodh2015 gmail.com i...
Read more

Cultural Corporation Computer Operator Solved Questions

I'm trying to Solve Question Paper of Computer Operator for Cultural Corporation 2074. You can also send me scanned question paper of your recent computer exam at gsubodh2015 gmail.com i will try to...
Read more

Solved Question Paper of Nepal Police Sub Inspector Computer Exam

लोक सेवा आयोग नेपाल प्रहरी, प्राविधिक, सूचना प्रविधि/कम्प्यूटर, प्रहरी नायब निरीक्षक (Sub Inspector) पदको  प्रतियोगितात्मक लिखित परिक्षा २०७४।०७।२४ Key: पत्र: प्रथम समय ४५ मिनेट                          विषय: कम्प्यूटर सम्बन्धी   ...
Read more

Section officer IT Skill Test Model Set -2

Here I present a PDF file of Model Practical Question Papers for Section Officer IT Skill test Examination. I hope these sample question papers will be helpful to prepare for the second stage of...
Read more

Section officer IT Skill Test Model Set -1

Here I present a PDF file of Model Practical Question Papers for Section Officer IT Skill test Examination. I hope these sample question papers will be helpful to prepare for the second stage of...
Read more

Officer English model questions (Tense and Time)

Some English model questions from Tense and Time Tick the right alternatives 1. They …………to the party even though we ………them special invitation. a)had not come, sent         c) has not come, sent b)didn’t come, had sent       d) has...
Read more

Solved Question paper of Section Officer First Paper 2072

१.  भारत र चीन दुवैलाई छुन जिल्ला कुन कुन हुन् ? - ताप्लेजुङ र दार्चुला २. सबैभन्दा पहिला स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र कुन हो ? - अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र ३. आसियनको २०१५ को शिखर सम्मेलन कुन देशमा भएको...
Read more

Solved questions paper of Section Officer First paper 2071

मिति २०७१।१०।२४ गते लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन अनुसार सञ्चालित रा.प. तृतीय स्तर शाखा अधिकृतको प्रथम पत्रको परीक्षामा सोधिएका  प्रश्नहरु सम्झनाको आधारमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । सहभागीहरुलाई सफलताको अग्रिम शुभकामना । १. साँढे जुधार्इ...
Read more